Télescopes Takahashi

Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 577,00 €
Télescope Newton 130/430 Hyperbolique corrigé Epsilon 130D avec accessoires - Takahashi
Réf. TATEK13000
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 260,00 €
Télescope Newton 160/530 Hyperbolique corrigé Epsilon 160ED avec accessoires - Takahashi
Réf. TATEK16000
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 443,00 €
Télescope Newton 160/530 ED Hyperbolique corrigé Epsilon 160ED sans accessoires - Takahashi
Réf. TATEK16010
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 268,00 €
Télescope Newton 180/500 Hyperbolique corrigé Epsilon 180ED avec accessoires - Takahashi
Réf. TATEK18000S
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 240,00 €
Télescope Dall-Kirkham 180/2160 Mewlon 180C sans accessoires - Takahashi

Réf. TATLK18100
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 822,00 €
Télescope Newton 130/430 Hyperbolique corrigé Epsilon 130D sans accessoires - Takahashi
Réf. TEK13010
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 262,00 €
Télescope Newton 180/500 Hyperbolique corrigé Epsilon 180ED sans accessoires - Takahashi
Réf. TEK18010